KAMI TERIMA PEMBELIAN DARI INSTITUSI DAN PEMBELIAN MENGGUNAKAN L.O. HUBUNGI KAMI TERUS!
Cart 0
PEMIKIRAN SASTERAWAN NEGARA KERIS MAS.jpg

SIRI KAJIAN PEMIKIRAN SASTERAWAN NEGARA : PEMIKIRAN SASTERAWAN NEGARA KERIS MAS | Jaafar Abdul Rahim

RM 50.00

Judul : Siri Kajian Pemikiran Sasterawan Negara : Pemikiran Sasterawan Negara Keris Mas
Pengarang : Jaafar Abdul Rahim
Penerbit : Dewan Bahasa dan Pustaka
Genre : Kesusasteraan
Mukasurat : 608 Halaman
Cetakan Pertama : 2012
ISBN : 9789834608132

Buku ini menghimpunkan kajian terhadap karya-karya Sasterawan Negara Kamaludin bin Muhammad, atau lebih dikenali dengan nama Keris Mas, oleh pengkaji yang terdiri daripada sarjana, cendekiawan dan ilmuwan tempatan. Pelbagai teori sastera diaplikasikan oleh pengkaji dalam membincangkan sejumlah karya Keris Mas bagi meneroka daya pemikiran kreatif yang tersurat dan tersirat dalam karya-karya yang dihasilkan.

     Hasil kajian yang meliputi pelbagai genre ini menyerlahkan lagi pemikiran dan ketokohan Sasterawan Negara Keris Mas, yang sekali gus dapat dijadikan bahan rujukan sosiobudaya masyarakat negara ini.


KANDUNGAN:

Kata Pengantar

Prakata

KAJIAN NOVEL KERIS MAS

 1. Menyelusuri Pemikiran Baharu Keris Mas dalam Korban Kesuciannya - A. Rahim Abdullah
 2. Pahlawan Rimba Malaya daripada Perspektif Sejarah Terkini - Abdul Halim Ali
 3. Pahlawan Rimba Malaya: Nasionalis Kiri dan Ambivalen? - Awang Azman Awang Pawi
 4. Pemikiran Keris Mas tentang Integrasi Kaum dalam Novel Pahlawan Rimba Malaya - Chew Fong Peng
 5. Pemikiran Keris Mas dalam Rimba Harapan: Kerangka Pengkaedahan Melayu - Hamdan Yahya
 6. Saudagar Besar dari Kuala Lumpur: Sistem Nilai dalam Budaya yang Berubah - Hanapi Dollah
 7. Saudagar Besar dari Kuala Lumpur: Perspektif Penaung dan Yang Dinaungi dalam Kepimpinan Politik - Jeniri Amir
 8. "Cita Sempurna" dalam Pembangunan: Terpancar Menerusi Saudagar Besar dari Kuala Lumpur - Misran Rokimin
 9. Rimba Harapan: Satu Pembicaraan Stilistika - Rahman Shaari
 10. Alam Wanita dalam Rimba Harapan karya Keris Mas - Rosmah Baharudin
 11. Saudagar Besar dari Kuala Lumpur: Satu Perbincangan Dasar Ekonomi Baru - Saifullizan Yahaya
 12. Wanita di Tangan Keris Mas: Tumpuan kepada Novel Pahlawan Rimba Malaya dan Korban Kesuciannya - Siti Aisah Murad
 13. Strategi dan Teknik Naratif dalam Novel Anak Titiwangsa - Talib Samat
 14. Saudagar Besar dari Kuala Lumpur: Keris Mas dan Mitos - Umur Junus

KAJIAN CERPEN KERIS MAS

 1. Keris Mas Sebagai Cerpenis: Pandangan Teksdealisme - Abdul Rahman Napiah
 2. Pendekatan Dakwah-Tarbiah Sasterawn Negara Keris Mas dalam Cerpen "Wasiat Orang Bangsawan" - Azman Ahmad
 3. Penokohan dalam Kumpulan Cerpen Darah dan Air Mata Karya Keris Mas - Hamzah Hamdani
 4. Patah Tumboh: Pemikiran Romantis dan Transformasi Politik dari Sudut Studi Budaya - Hashim Ismail
 5. "Keinsafan pada Malam Sunyi" dalam Pembacaan dari Sudut Kecerdasan Emosi Berbantukan Neurospeak dan Neuro-Linguistic Programming - Jaafar Abdul Rahim
 6. Konsep Perjuangan Keris Mas Melalui Karya Cerpen: Satu Penelitian Teori Konseptual - Kata Kunci - Mohamad Mokhtar Abu Hassan
 7. "Menjual Tanah Air" dalam Analisis Semiotik - Mohamad Shaidan
 8. Telaah Amanat Cerpen Keris Mas: "Keinsafan di Malam Sunyi" - Muhamad Ikhram Fadhly Hussin
 9. Cerpen Keris Mas: Potret Wajah Melayu Sebelum Merdeka - Syed Othman Syed Omar
 10. Mencari Teori Kemungkinan dalam Cerpen Keris Mas: "Wasiat Orang Bangsawan" - Tompang @ Abdul Razak Haji Mamat

KAJIAN ESEI DAN KRITIKAN KERIS MAS

 1. Perbincangan Gaya Bahasa Sastera Tulisan Keris Mas: Analisis dari Sudut Linguistik - Awang Sariyan
 2. Falsafah Pemikiran Keris Mas dalam Sastera - Idris Zakaria
 3. Tanggapan Terhadap Wanita dalam Karya Keris Mas dan Hamzah: Satu Perbandingan - Membunga @ Siti Mariam Yaacob
 4. Pengaruh Suara Parti Kebangsaan Melayu Malaya dalam Karya Keris Mas - Mohamad Saleeh Rahamad
 5. Pemikiran Keris Mas dan Kerelevanannya dalam  Kehidupan Ini: Suatu Interpretasi - Shahrun Nizal Mohd. Nor

Biodata

Indeks