KAMI TERIMA PEMBELIAN DARI INSTITUSI DAN PEMBELIAN MENGGUNAKAN L.O. HUBUNGI KAMI TERUS!
Cart 0
Screen Shot 2020-04-16 at 11.19.20 PM.png

Pengenalan Sains Sosial (Edisi Kedua) oleh Ismail Yusoff

RM 47.00

Pengenalan Sains Sosial (Edisi Kedua) Ismail Yusoff, 2018 ISBN 978-967-2064-66-4, 387 hlm., RM 47.00 Buku Pengenalan Sains Sosial ini merupakan satu huraian lengkap mengenai semua cabang sains sosial. Perbincangan dimulakan dengan menelusuri sejarah perkembangan ilmu sains sosial itu sendiri. Kemudian diikuti dengan perbincangan tentang konsep manusia dan masyarakat. Seterusnya tentang jenis masyarakat dan pelbagai institusi sosial seperti keluarga, agama, ekonomi, kebudayaan serta ciri-ciri utama yang terdapat dalam masyarakat, seperti stratifikasi sosial dan kependudukan. Selain dilengkapi dengan teori, perbincangan dalam buku ini juga mengikut urutan dan logika yang sering digunakan dalam buku teks ilmiah. Sebagai buku teks rujukan asas pada peringkat universiti sudah tentu penulis menstrukturkannya mengikut teks yang digunakan di universiti dalam dan luar negara dan digunakan sebagai tanda aras mengikut piawaian antarabangsa. Hal ini dapat dilihat daripada ketulenan pengunaan gaya penulisan akademik serta format yang sering digunakan untuk buku teks bacaan di universiti. Oleh sebab skop penulisan buku ini yang amat luas dan komprehensif maka ia bukan sahaja dapat memenuhi keperluan mahasiswa Pengenalan Sains Sosial, iaitu kursus teras program namun boleh digunakan sebagai teks rujukan kursus teori dalam sains sosial kerana ada universiti menawarkan kursus berkenaan secara berasingan. Buku ini akan digunakan sebagai buku teks dan rujukan asas kerana selain kejituan kandungannya kerana ditulis oleh seorang sarjana yang berwibawa serta mempunyai pengalaman yang luas dalam penulisan, pengajaran dan penyelidikan dalam bidang berkenaan.