KAMI TERIMA PEMBELIAN DARI INSTITUSI DAN PEMBELIAN MENGGUNAKAN L.O. HUBUNGI KAMI TERUS!
Cart 0
UMK - Bhs Arab.png

ASAS-ASAS BAHASA ARAB 1 "MUDAHNYA BAHASA ARAB" oleh Ahmed Talal Hassan et al.

RM 24.00

 

Terjemahan maksud kepada ayat-ayat bahasa Arab di dalam buku ini (yang
 dilakukan berdasarkan kedudukannya, dan bukan mengikut tatabahasa Melayu
 yang dimaklumi), diletakkan di dalam kurungan serta berhuruf condong /italic. Ini
 bertujuan agar para pembaca dapat memahami maksud setiap perkataan tersebut
 secara tepat. Manakala terjemahan maksud yang sebenar, mengikut tatabahasa
 Melayu yang tepat, tulisannya tidak dicondongkan dan tidak diletakkan di dalam
 kurungan. Ayat-ayat serta terjemahan yang dimuatkan dalam buku siri (i) ini
 menggunakan bahasa yang ringkas dan mudah dan diyakini akan dapat membantu
 khalayak memahaminya, secepat dan sebaik mungkin.