KAMI TERIMA PEMBELIAN DARI INSTITUSI DAN PEMBELIAN MENGGUNAKAN L.O. HUBUNGI KAMI TERUS!
Cart 0
NILAI ISLAM DALAM SERAT CENTHINI.jpg

NILAI ISLAM DALAM SERAT CENTHINI | Zainal Abidin Borhan

RM 80.00

Judul : Nilai Islam Dalam Serat Centhini
Pengarang : Zainal Abidin Borhan
Penerbit : Yayasan Karyawan
Genre : Puisi
Mukasurat : 414 Halaman
Cetakan Pertama : 2013
ISBN : 9789839510225

Tujuan penerbitan buku karya agung adalah untuk menimbulkan minat dan kesedaran di kalangan orang Melayu khususnya dan di kalangan orang bukan Melayu amnya, terhadap peri pentingnya sesuatu bangsa itu mengenal warisan bangsanya atau negaranya sebagai rujukan nilai-nilai bersama bangsa untuk menghadapi cabaran negatif budaya global hari ini dan untuk terus mengekalkan kekuatan dalaman bangsa dalam proses membentuk 'tamadun baru'. Pembaharuan tidak seharusnya memusnahkan tradisi tetapi hendaklah memperkukuhkan tradisi itu. Bangsa yang kekal di dunia ini ialah bangsa yang sangat menyedari akan warisan, tradisi dan tamadun bangsa sendiri, bangsa yang melakukan pembaharuan berdasarkan unsur-unsur tradisi bersama yang terbaik dan yang telah tahan ujian zaman.


KANDUNGAN:

Catatan Ketua Editor

Latar Diri Pengkaji Teks

Singkatan

Pengenalan

Ringkasan Cerita Jilid I-XII

  1. Jilid I, Tembang 29, Pupuh Dhandhanggula - Jilid XII, Tembang 700, Pupuh Mijil
  2. Lampiran
  3. Glosari
  4. Bibliografi
  5. Indeks