KAMI TERIMA PEMBELIAN DARI INSTITUSI DAN PEMBELIAN MENGGUNAKAN L.O. HUBUNGI KAMI TERUS!
Cart 0

SHAHNON AHMAD SASTERAWAN NEGARA KE-2

Shahnon Ahmad telah diumumkan sebagai Sasterawan Negara Ke-2.

Berikut ada sebahagian karya beliau (sebahagiannya kami ada untuk pasaran) :-

NOVEL

 1. Rentong,Melaka (Penerbitan Abbas Bandung, 1965).
 2. Terdedah, Melaka (Penerbitan Abbas Bandung, 1965).
 3. Ranjau Sepanjang Jalan (Penerbitan Utusan Melayu (M) Bhd., 1966).
 4. Menteri (Dinas Penerbitan Pustaka Sekolah, 1967).
 5. Prostes (Penerbitan Abbas Bandung, 1967).
 6. Perdana (Pustaka Nasional, 1969).
 7. Srengenge (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1973).
 8. Sampah (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1974).
 9. Kemelut (Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd., 1977).
 10. Seluang Menodak Baung (Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1978).
 11. Al-Syiqaq I (Teks Publishing Sdn. Bhd., 1985).
 12. Tunggul-tunggul Gerigis (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989) (Edisi Sasterawan Negara, 1990).
 13. Patriarch (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991) (Edisi Sasterawan Negara, 1995).
 14. Ummi & Abang Syeikhul (Percetakan Yusran, 1992).
 15. TIVI (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995).
 16. Ibu Adalah Pentafsir dan Sungai (Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1995).
 17. Sutan Baginda (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997).
 18. Stumps (Terjemahan) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997) (cet. 2).

CERPEN

 1. Dua Zaman (antologi bersama) (Penerbitan Pustaka Antara, 1963).
 2. Anjing-anjing (Penerbitan Jambatanmas, 1964).
 3. Perajurit yang Pulang (antologi bersama) (Penerbitan Abbas Bandung, 1964).
 4. Debu Merah (Penerbitan Abbas Bandung, 1965).
 5. Angin Retak (antologi bersama) (Penerbitan Abbas Bandung, 1966).
 6. Konflik (antologi bersama) (Penerbitan Pustaka Utara, 1967).
 7. Koleksi Cerpen-cerpen Malaysia (antologi bersama) (Penerbitan Universiti Malaya, 1977).
 8. Selesai Sudah (Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1977).
 9. Cerpen-cerpen ASEAN (antologi bersama) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1978).
 10. Angin Pulau (antologi bersama) (Teks Publishing Sdn. Bhd., 1985).
 11. Dongeng Merdeka (antologi bersama) (Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1985).
 12. Titisan Indah di Bumi Merkah (antologi bersama) (Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1985).
 13. Alun Menggulung Perlahan (antologi bersama) (Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1986).
 14. Seketul Hati Seorang Pemimpin (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989).
 15. Takah Demi Tokoh (antologi bersama) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993).

DRAMA

 1. Anak Rempang Karam di Kota (Penerbitan Pustaka Maha, 1968).

KAJIAN

 1. Kajian Novel Desa Pingitan (bersama Yahaya Ismail) (Penerbitan Pustaka Antara, 1966).
 2. Penglibatan dalam Puisi (Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd., 1978).
 3. Gubahan Novel (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1979).
 4. Kesusasteraan dan Etika Islam (Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1981).
 5. Detik-detik Diri di Daerah Daif (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991).
 6. Kesusasteraan, Kepolitikan, Kealaman, Kedirian Kemanusiaan (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992).
 7. Sastera Sebagai Sismograf Kehidupan (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993).
 8. Sastera: Pengalaman, Ilmu, Imaginasi dan Kitarannya (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994).
 9. Literature As a Seismograph of Life (Terjemahan Hawa Abdullah) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994).
 10. Pongang Sastera (Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1995).

ESEI/KRITIKAN

 1. Di Sekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957 – 1972 (antologi bersama) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1976).
 2. Penulisan Kreatif (antologi bersama) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980).
 3. Sastera dan Sasterawan (antologi bersama) (Persatuan Sejarah Malaysia, 1980).
 4. Sekitar Pemikiran Kesusasteraan Islam (antologi bersama) (GAPIM, 1980).
 5. Imej dan Cita-cita: Kertas Hari Sastera 1980 (antologi bersama) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981).
 6. Novel-novel Malaysia dalam Kritikan (antologi bersama) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982).
 7. Sastera dan Agama (antologi bersama) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984).

WAWANCARA

 1. Wawancara Sastera (disusun oleh A. M. Thani) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984).
 2. Mohd. Yusof Hasan, Shahnon Ahmad, Ahmad Kamal Abdullah (Peny.);- Jambak I (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993).


Older post Newer post