KAMI TERIMA PEMBELIAN DARI INSTITUSI DAN PEMBELIAN MENGGUNAKAN L.O. HUBUNGI KAMI TERUS!
Cart 0

MUHAMMAD HAJI SALLEH SASTERAWAN NEGARA KE-6

Muhammad Haji Salleh telah diumumkan sebagai Sasterawan Negara Ke-6.

Berikut ada sebahagian karya beliau (sebahagiannya kami ada untuk pasaran) :-

PUISI

 1. Himpunan Sajak (antologi bersama) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1969).
 2. Sajak-sajak Pendatang (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1973).
 3. Buku Perjalanan Si Tenggang II (Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1975).
 4. Ini Juga Duniaku (Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd., 1977).
 5. Times and Its people (Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1978).
 6. The Travel Journals of Si Tenggang II (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1979).
 7. Pilihan Puisi Baru Malaysia – Indonesia (Peny.) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980).
 8. Puisi-puisi Nusantara (antologi bersama) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981).
 9. Sajak-sajak dari Sejarah Melayu (Dewan Bahasa dan Pustaka 1981).
 10. Tinta Pena (antologi bersama) (PENA, 1981).
 11. Dari Seberang Diri (Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1982).
 12. Antologi Puisi ASEAN (antologi bersama) (Yayasan Sanggar Seniman Muda Bali, 1983).
 13. Lagu Kehidupan (antologi bersama) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1983).
 14. Bintang Mengerdip (antologi bersama) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984).
 15. Sajak Malaysia (antologi bersama) (Tra-Tra Publishing & Trading Sdn. Bhd., 1984).
 16. Bunga Gerimis (antologi bersama) (Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1986).
 17. Puisirama Merdeka (antologi bersama) (PENA, 1986).
 18. Kumpulan Puisi Malaysia/Malaysian Poetry 1975-1985 (antologi bersama) (Dewan Bahasa dan Pustaia, 1988).
 19. Puisi Baharu Melayu 1961 – 1986 (antologi bersama) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990).
 20. Suara Rasa (Voice From Within) (antologi bersama) (Maybank, 1993).
 21. Beyond the Archipelago, Athens: Center of International Studies, Ohio University, 1995).
 22. Rupa Kata (antologi bersama), Ipoh:  Yayasan Kesenian Perak, 1996).
 23. Sebuah Unggun di Tepi Danau, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996).

KAJIAN

 1. Tradition and Change in Contemporary Malay-Indonesian Poetry (Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, 1977).
 2. Selection from Contemporary Malaysian Poetry(Peny.) (Penerbitan Universiti Malaya, 1978).
 3. Pengalaman Puisi (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984).
 4. An Anthology of Contemporary Malaysian Literature (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988).
 5. The Mind of The Malay Author (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991).
 6. Syair Tentang Singapura Abad Kesembilan Belas (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994).
 7. Sulalatus al-Salatin (Sejarah Melayu) (Yayasan Karya Agung, 1997).

ESEI/KRITIKAN

 1. Kritikan Sastera di Malaysia (antologi bersama) (Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 1974).
 2. Bahasa Kesusasteraan dan Kebudayaan (antologi bersama) (Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 1976).
 3. Kesarjanaan Melayu (antologi bersama) (Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 1977).
 4. Penulisan Kreatif (antologi bersama) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980).
 5. Imej dan Cita-cita: Kertas Kerja Hari Sastera 1980 (antologi bersama) (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981).
 6. Cermin Diri (Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1986).

TERJEMAHAN

 1. Teori Kesusasteraan: Satu Pengenalan/Terry Eagleton (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988).
 2. Salju Musim Bunga Yukio Mishima (Yayasan Penataran Ilmu, 1990).


Older post Newer post