KAMI TERIMA PEMBELIAN DARI INSTITUSI DAN PEMBELIAN MENGGUNAKAN L.O. HUBUNGI KAMI TERUS!
Cart 0

DATUK DR. ZURINAH HASSAN SASTERAWAN NEGARA KE-13

Datuk Dr. Zurinah Hassan telah diumumkan sebagai Sasterawan Negara ke-13.

Berikut adalah sebahagian karya beliau (sebahagiannya kami ada untuk pasaran):-

KUMPULAN SAJAK

 1. Sesayup Jalan (Biro Penerbitan USM, 1974).
 2. Di Sini Tiada Perhentian (Pewarna, 1977).
 3. Keberangkatan (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985).
 4. Kuala Lumpur and Other Places (Pencetakan Al-Huda).
 5. Pujangga Tidak Bernama (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994).
 6. Pesanan dari Gunung Ledang (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004).
 7. Salasilah (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005).
 8. Cerita dalam Cerita (Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2014).


KUMPULAN CERPEN

 1. Meneruskan Perjalanan (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989).
 2. Menjelang Pemilihan (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004).


KUMPULAN PUISI

 1. Sesayup Jalan (Biro Penerbitan USM, 1974).
 2. Di Sini Tiada Perhentian (Pewarna, 1977).
 3. Keberangkatan (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985).
 4. Kuala Lumpur and Other Places. ? (Pencetakan Al-Huda, 1988).
 5. Pujangga Tidak Bernama (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994).
 6. Nota Waktu: Antologi Puisi Bersama Limm Swee Tin (Citra Publishing Sdn. Bhd., 2000).
 7. Pesanan dari Gunung Ledang (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004).
 8. Salasilah (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005).
 9. Menghadap ke Pelabuhan / Facing the Harbour (Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2010).
 10. Cerita dalam Cerita (Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2014).


NOVEL

 1. Hatimu Aishah (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991).


BUKU KAJIAN/ESEI DAN KRITIKAN

 1. Sembilan Cabaran Wawasan 2020 (Pewarna, 1994).
 2. Sasterawan Negara Usman Awang (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996).
 3. Memoir Zurinah Hassan Menjejak Puisi (Penerbit UKM, 2003).
 4. Unsur Alam dalam Puisi Melayu (Penerbit UKM, 2010).
 5. Puisi Melayu Tradisional-Pantun, Syair, Gurindam, Seloka. (Pekan Ilmu, 2011).
 6. Catatan Perjalanan Seni Zurinah Hassan (Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2013).


BUKU TERJEMAHAN

 1. Menghadap Ke Pelabuhan / Frente el Puerto (Antologi Puisi Dengan Terjemahan Bahasa Spanish) (Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2012).
 2. Menghadap Ke Pelabuhan (Antologi Puisi Dengan Terjemahan Bahasa Rusia) (Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2013).
 3. Menghadap Ke Pelabuhan / 'Minato ni Tachimukatte' (Antologi Puisi Dengan Terjemahan Bahasa Jepun) (Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2014).
 4. Menghadap ke Pelabuhan / En Regardant le Port (Antologi Puisi Dengan Terjemahan Bahasa Perancis) (Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, 2015).


BEBERAPA TULISAN TENTANG KARYA ZURINAH HASSAN

 1. Muhamad Fadzil Yusoff. Kosmologi Dalam Puisi-puisi Zurinah Hassan. Tesis PhD. (Universiti Putera Malaysia, 2012).
 2. Ahmad Kamal Abdullah. Zurinah Hassan: Jaring dan Siklus Kepenyairannya dalam Ahmad Kamal Abdullah (peny.) GEJALA: Esei dan Kritikan Puisi Melayu Moden 1955-1986 (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989).
 3. Shafie Abu Bakar. “Zurinah Hassan” dalam Jambak 2. Ahmad Kamal Abdullah (peny.). (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993).
 4. Susilawati Kamaruzzaman. “Zurinah Hassan, Zaihasta, Siti Zainon Ismail” dalam Kesusasteraan Melayu Moden 1970-1979. Penyusun Siti Aisah Murad (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010).
 5. [email protected] Meriam Yaacob. “Sajak ‘Salam Perempuan dari Penjara’ dan ‘Suara Wanita’”. Perisa, Jurnal Puisi Melayu.  Jilid 12.2004: 88-91.
 6. Lim Swee Tin. “Zurinah Hassan: Kebersahajaan dan Kesederhanaan yang Mengasyikkan”. (Dewan Sastera, Disember 2004): 17-20.
 7. Nor Hashimah Haji Jalaludin. “Kepenyairan Zurinah Hassan Ditinjau dari Sudut Stilistik”.(Dewan Bahasa, Ogos 1985): 579-591.
 8. Rahman Shaari. “Sajak-sajak Konfesional Zurinah Hassan”.(Dewan Sastera, Disember 2004): 27-29.
 9. Ramli Isin. “Kepenyairan Zurinah Hassan yang Tidak Pernah Putus dan Surut”. (Dewan Sastera, Disember 2004): 12-15.
 10. S. Jaafar.  “Zurinah Hassan Menulis Itu Satu Tanggungjawab”. (Dewan Sastera, Julai 1986): 18-21.
 11. Selina S.F. Lee. “Unsur Prosa Dalam Puisi-Puisi Manusia dan Wanita Melayu”. (Dewan Sastera, Mac 2000): 22-24.
 12. Siti Zainon Ismail. “Zurinah Hassan Mengangkat Isu Manusia dan Wanita Melayu”. (Dewan Sastera, Disember 2004): 21-26.
 13. A. Rahman Napiah. “Unsur Alam Dalam Puisi Melayu Moden Karya Zurinah Hassan”  Kertas Kerja Yang Dibentangkan Dalam (Bersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan), Anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.
 14. Arbak Othman. “Idealisme Budaya dan Jati Diri Bangsa yang Tercalar dalam Puisi Zurinah Hassan dalam Kumpulan Salasilah” Kertas Kerja Yang Dibentangkan Dalam Bersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan, Anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Pada 23 November 2011.
 15. Hamzah Hamdani. “Menjejak Puisi dan Memoir Zurinah Hassan” Kertas Kerja Yang Dibentangkan Dalam Bersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan, Anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.

  16.Kamariah Kamarudin.  “Perutusan Muhasabah” dalam Kumpulan CerpenMenjelang Pemilihan”.  Kertas kerja yang dibentangkan dalamBersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan, anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.

  17.Muhammad Haji Salleh.  “Bahawa Aku Pernah Hidup:  Zurinah Hassan Sebagai Pentafsir Waktu dan Peristiwa” dalam Seminar Kefahaman Budaya ke VIII.  Anjuran bersama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Pembangunan Pelajar Universiti Sains Malaysia.  Dikelolakan oleh Persatuan Sastera USM pada 18 Disember 2004.

  18.Rosnah Alias.  Diri, Keluarga dan Masyarakat Dalam Puisi-puisi Zurinah Hassan.  Latihan Ilmiah.  Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989.

  19.Shabariah Mohamad Zakwan.  Falsafah Waktu Dalam Puisi-puisi Karya Zurinah Hassan.  Latihan Ilmiah,  Universiti Malaya, 1989.

  20.Samsina Ab Rahman, Muhamad Fadzil Yusoff.  “Pemaknaan Kosmologi Biotik dalam Kumpulan PuisiSalasilahkarya Zurinah Hassan dari Perspektif Teori Pengkaedahan Melayu”, Persidangan Kebangsaan Alam dalam Kesusasteraan, 16-17 Julai 2010, Universiti Sains Malaysia.

  21.Samsina Ab Rahman, Muhamad Fadzil Yusoff.  “Kosmologi Biotik Alam Fauna dalam Puisi-puisi Zurinah Hassan Menerusi Perspektif Teori Pengkaedahan Melayu”, dalam Kelestarian Bahasa:Satu Rumpun Satu Ikatan.  Penerbit UPM.2011Older post Newer post