[AY] MODUL FALSAFAH DAN ISU SEMASA [RAK PUTIH]

Write a review
RM25.00
Ask a question
Price in points: 25 points
In stock
+

Modul ini dibangunkan dengn tujuan untuk mempersiapkan generasi baharu agar berupaya berfikir LSAFAH secara kritikal dan rasional dalam menanggapi pelbagai cabaran pemikiran yang berkait dengan isu dan ideologi semasa. Antara cabaran besar tersebut ialah EMASA mempertahan dan mengekalkan jatidiri dalam menghadapi gerakan ideologi relativisme pascamoden global yang menisbikan segala bentuk hakikat dan kebenaran dalam kehidupan. Berdasarkan latar tersebut, modul ini membincangkan mengenai epistemologi, metafizik, psikologi dan sosiologi, logik dan metodologi yang bersambungan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Rukun Negara. Secara keseluruhan, modul ini dibahagikan kepada tiga bahagian utama iaitu kontekstualisasi falsafah, analisis falsafah dan aplikasi falsafah bagi mendepani isu dan ideologi semasa. Adalah diharapkan semoga modul ini dapat membimbing pelajar untuk memahami kursus Falsafah dan Isu Semasa dengan lebih baik dan mencapai objektif yang telah ditetapkan.

No reviews found